Rennsteig

Het Thüringer Wald wordt door de Rennsteig doorsneden. Deze belangrijke kamweg heeft historische en geografische betekenis. Hij diende als verbinding tussen de verschillende pasovergangen van de handelswegen en had tegelijk ook een grensfunctie. Als waterscheidingslijn is hij de natuurlijke grens tussen Franken en Thüringen. Er is tot op de dag van vandaag een duidelijke differentiëring van etniciteit en taal (tussen het Fränkische en het Saksische dialect) tussen de gebieden ten noorden en ten zuiden van het verloop te constateren.

Door de eeuwen heen kreeg de Rennsteig ook in kerkelijk en territoriaal politiek opzicht een grensfunctie. Dit is tegenwoordig nog af te lezen van de talrijke Rennsteig stenen af te lezen die deels ook als grensstenen en ook als “Dreiherrensteine” dienden. Deze Rennsteig stenen zijn belangrijke cultuur historische monumenten. Hun leeftijd gaat tot 300 jaar terug, maar de meeste stammen uit de 18de eeuw.

De Rennsteig documenteert de politieke en territoriale versnippering van Thüringen met 13 Dreiherrensteinen en meer dan 100 andere grensstenen langs de Rennsteig. Het huidige verloop van de Rennsteig werd voor het eerst beschreven in 1830 door Julius von Plänckner een topograaf en wegenbouwer uit Gotha. De Rennsteig werd voor het eerst vermeld in 1330 als “Rynnestig” wat 'hoogteverschillen overwinnend bergpad voor snelle voortbeweging' betekent.

Geschiedenis

De landkaart van wat nu Thüringen heet telde anno 1800 minstens negentig verschillende landjes van graven, hertogen, koningen. Zo was het gebied van het Midden Thüringer Wald voor het grootste deel tot 1583 in bezit van de Graven van Henneberg. Nadat dit gravengeslacht in 1583 uitstierf, nam de Ernestinische lijn van Saksen het zuiden van Thüringen over. De versplintering in kleine staatjes kwam in Thüringen veel voor. Dit werd veroorzaakt door de tot in de 19de eeuw gepraktiseerde erfdeling, die in andere delen van het land reeds lang afgeschaft was. Daarom is een consistente classificatie van landheren in dit gebied onmogelijk. Er is een voortdurende wisseling van eigendommen, kleine territoria en enclaves te zien, waarbij de invloed van de Saksische Ernestinische lijn tot in de 19de eeuw het grootst was.

Kleinstaterij

Deze versplintering van het land had ook positieve aspecten. De landheren hadden bijvoorbeeld belang bij een vergaande autonome economie zodat ze de zakelijk ontwikkeling stimuleerden wat hen uiteindelijk belastinginkomsten bracht. Deze vorsten en bestuurders hadden echter te weinig macht en nog minder geld om hun territorium uit te breiden door oorlog met de buren te voeren. De enige manier om zich te onderscheiden en zich ‘groot’ voor te doen, was het aanstellen van dichters, kunstschilders, componisten en andere kunstenaars en wetenschappers aan hun hof. Zo ontstond er in Thüringen een klimaat waar kunsten en wetenschappen konden floreren.  Hieraan ontleent Thüringen zijn culturele ontwikkeling, die door de vele vorstendommen en hun representatie, niet voor andere landen onder deed.

Het einde der Kleinstaterij

De eenwording van de Thüringer staten in een tolunie in het jaar 1833 was de eerste wezenlijke stap in de overwinning van de splinter staatjes. Met de invoering van nieuwe wetten in 1849 begon de overgang naar een constitutionele monarchie. Als gevolg van de Duits-Franse oorlog 1870/1871 ontstond het Duitse Rijk, waarbij de Thüringse staten lid werden van de federaal georganiseerde staat. Nadat door de november revolutie in 1918 de monarchie afgeschaft werd, werd in 1920 de federale staat Thüringen gevestigd en in 1952 weer afgeschaft door het scheppen van een districten structuur. Pas in 1990 na de toetreding van de DDR aan de Bondsrepubliek Duistland, werd Thüringen hernieuwd gevestigd.

wandelvakantie.de

Reisgids voor het Thüringer Wald - Thüringen


Op deze website wordt een reisgids voor het Thüringer Wald en Thüringen ontwikkeld, onder redactie van een Nederlandse ondernemer die zelf in Thüringen woont. Thüringen is een geliefd vakantieland bij Nederlanders. Deze reisgids is een initiatief dat ontstaan is omdat een gedrukte reisgids voor dit gebied niet bestaat en uitgevers geen markt zien een goede gids te laten vertalen. Lees verder »

Ga naar boven